Hier zijn de nieuwe Thuis-generieken!

Hier zijn ze dan, de nieuwe generieken, ze worden afwisselend gebruikt.
Sam wordt later toegevoegd, omdat An Vanderstighelen nog in bevallingsverlof was toen deze beelden werden opgenomen.

https://www.een.be/thuis/bekijk-de-nieuwe-generiek-van-thuis